Sposoby dostawy zakupionych części w PLCconnex

 • PL
 • RU
 • EN
 • DE
 • IT

Tel. (+48) 56 682 81 91,

Sposoby dostawy zakupionych części w PLCconnex

Dostarczamy części do klientów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, a nawet Australii. Naszym partnerem w logistyce jest UPS i DHL. Ich międzynarodowa sieć i czas dostaw umożliwia nam wysyłkę do 220 krajów na świecie. Aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami przewoźnika proszę odwiedzić ich stronę internetową.

Kurierzy

Na wyraźne życzenie naszego partnera biznesowego możemy skorzystać z usług innego przewoźnika z powodów korzystniejszych dla klienta.

Czas dostawy (włącznie z dostawą na następny dzień) jest zawarty na proformach/ ofertach.

Po tym jak produkt opuszcza nasz magazyn wysłany zostanie e-mail zawierający numer listu przewozowego i nazwę przewoźnika.

 1. Wszelkie koszty związane z transportem towaru obciążają klienta, w tym między innymi: koszty wydania i odebrania towaru, zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania.
 2. Jeżeli klient zastrzegł sobie prawo do oznaczenia terminu i miejsca wydania towaru, a dopuszcza się opóźnienia z dokonaniem oznaczenia, w związku z czym PLC Connex nie może wysłać towaru w ciągu 7 dni od zawiadomienia o gotowości do wysyłki, to PLC Connex może bez wyznaczenia terminu dodatkowego żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
 3. PLC Connex nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostawie towaru w przypadku, gdy:
  1. została ona spowodowana brakiem niezbędnych danych istotnych dla wykonania wysyłki towaru;
  2. została ona spowodowana zdarzeniem siły wyższej;
  3. nie przekracza ona trzech miesięcy od terminu dostawy wskazanego w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika (kuriera) zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest w należytym stanie i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez klienta i przewoźnika. W braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, PLC Connex jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. PLC Connex jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze- pomimo sporządzenia protokołu odbioru- w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.