Sposoby dostawy zakupionych części w PLCconnex

  • PL
  • RU
  • EN
  • DE
  • IT

Tel. (+48) 56 682 81 91,

Dostawy zakupionych części w Plcconnex

Naszym partnerem w logistyce są firmy: UPS i DHL. Ich międzynarodowa sieć i czas dostaw umożliwia nam wysyłkę do 220 krajów na świecie. Dostarczamy podzespoły do klientów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, a nawet w Australii.

Kurierzy

PLCconnex nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostawie towaru w przypadku, gdy:

  • została ona spowodowana brakiem niezbędnych danych istotnych dla wykonania wysyłki towaru
  • została ona spowodowana zdarzeniem siły wyższej
  • nie przekracza ona trzech miesięcy od terminu dostawy wskazanego w potwierdzeniu zamówienia

Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika (kuriera) zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest w należytym stanie i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez klienta i przewoźnika. W przypadku braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, PLCconnex jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. PLCconnex jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze - pomimo sporządzenia protokołu odbioru - w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.